Kalkrik sterk ferskvannskildebunn

map OC01-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new