Fjellhei-, leside- eller grasmarkspreget moreneblokkmark

TG01-2

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • AD ØKOLOGISK DIFFERENSIERING

  • 0
  • A
  • B
   Økologisk differensiert mark med fjellhei-, leside- eller grasmarkspreg
  • C
  • D
  • E
 • LM PERMAFROST

  • 0
   Uten permafrost
  • A
   Permafrost med tynt aktivt lag
 • LM LØSMASSETYPE

  • 0
  • A
  • B
   Gamle breavsetninger
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
   Svært kalkfattig
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
   Svakt intermediær
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
   Svært kalkrik
  • i
   Ekstremt kalkrik
  • j
 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
   Grus
  • E
   Stein
  • F
   Blokk
  • G
  • H