Lyngfuktskog

TB01-1

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
 • LM UTTØRKINGSFARE

  • a
  • b
  • c
   Litt frisk
  • d
   Intermediær
  • e
   Litt tørkeutsatt
  • f
   Temmelig tørkeutsatt
  • g
  • h
 • LM VANNMETNING

  • 0
  • a
  • b
   Temmelig fuktig
  • c
   Fuktig
  • z