Stabilisert kaldt fjord-dypvann

MV-B06

Hovedtype