Natur i Norge

Natur i Norge (NiN) er samfunnets felles verktøykasse for å beskrive natur på en sammenlignbar måte. Et felles begrepsapparat for naturvariasjon på alle skalaer som kan tilpasses mange formål.

Hva vil du beskrive?

bilde av Natursystem

Natursystem

Beskriver et økosystem i et avgrenset område

Dette typesystemet er først og fremst for deg som skal kartlegge naturtyper eller forstå data fra naturkartlegging. Natursystem er det mest brukte systemet for feltbasert naturkartlegging i Norge.

arrow_forward

Natursystem

Beskriver et økosystem i et avgrenset område
arrow_forward

Dette typesystemet er først og fremst for deg som skal kartlegge naturtyper eller forstå data fra naturkartlegging. Natursystem er det mest brukte systemet for feltbasert naturkartlegging i Norge.

bilde av Naturkompleks

Naturkompleks

Beskriver meta-økosystemer som preges av samme økologiske prosess

Dette typesystemet er for deg som ønsker å beskrive et kompleks av to eller flere natursystem-hovedtyper som preges av samme økologiske prosess.

arrow_forward

Naturkompleks

Beskriver meta-økosystemer som preges av samme økologiske prosess
arrow_forward

Dette typesystemet er for deg som ønsker å beskrive et kompleks av to eller flere natursystem-hovedtyper som preges av samme økologiske prosess.

bilde av Landskap

Landskap

Beskriver store arealer med få detaljer.

Dette systemet er for deg som ønsker å beskrive større sammenhenger i naturen, der natursystemer, landformer og menneskeskapte objekter inngår som elementer i landskapet.

arrow_forward

Landskap

Beskriver store arealer med få detaljer.
arrow_forward

Dette systemet er for deg som ønsker å beskrive større sammenhenger i naturen, der natursystemer, landformer og menneskeskapte objekter inngår som elementer i landskapet.

bilde av Landformer

Landformer

Beskriver landformene vi har rundt oss og hvilke prosesser som har dannet dem

Landformene i NiN er er fordelt i fem typesystemer etter prosessene som har dannet dem: landformer i fast fjell og løsmasser, elveløp, innsjøbasseng, torvmassiv og bremassiv.

arrow_forward

Landformer

Beskriver landformene vi har rundt oss og hvilke prosesser som har dannet dem
arrow_forward

Landformene i NiN er er fordelt i fem typesystemer etter prosessene som har dannet dem: landformer i fast fjell og løsmasser, elveløp, innsjøbasseng, torvmassiv og bremassiv.

bilde av Marine vannmasser

Marine vannmasser

Beskriver marine vannmasser etter fysiske og kjemiske egenskaper

Dette typesystemet er for deg som ønsker å beskrive vannlag i hav eller fjorder inndelt etter fysiske og kjemiske egenskaper som temperatur og saltholdighet.

arrow_forward

Marine vannmasser

Beskriver marine vannmasser etter fysiske og kjemiske egenskaper
arrow_forward

Dette typesystemet er for deg som ønsker å beskrive vannlag i hav eller fjorder inndelt etter fysiske og kjemiske egenskaper som temperatur og saltholdighet.

bilde av Livsmedium

Livsmedium

Beskriver levestedet til arter

Livsmedium er spesielt egnet for deg som er interessert i arter, og som ønsker å beskrive eller forstå levestedene deres.

arrow_forward

Livsmedium

Beskriver levestedet til arter
arrow_forward

Livsmedium er spesielt egnet for deg som er interessert i arter, og som ønsker å beskrive eller forstå levestedene deres.

bilde av Variabler

Variabler

Kan brukes til å beskrive flere detaljer ved en naturtype, eller for å beskrive natur alene

Variabelsystemet er for deg som ønsker å beskrive mer naturvariasjon utover det som allerede er beskrevet i en type i Natursystem eller et annet typesystem, eller for deg som ønsker å beskrive natur kun ved bruk av variabler.

arrow_forward

Variabler

Kan brukes til å beskrive flere detaljer ved en naturtype, eller for å beskrive natur alene
arrow_forward

Variabelsystemet er for deg som ønsker å beskrive mer naturvariasjon utover det som allerede er beskrevet i en type i Natursystem eller et annet typesystem, eller for deg som ønsker å beskrive natur kun ved bruk av variabler.